Hanke- ja projektinhallintapalvelut Käytössänne parhaat projektihallinnan menetelmät

Hanke- ja projektinhallintapalvelut Käytössänne parhaat projektihallinnan menetelmät

Changepro Oy:n projektihallintapalvelut perustuvat alan parhaisiin käytäntöihin ja menetelmiin. Jos asiakkaalla on jo käytössään hyväksi todettu projektihallintamenetelmä, käytämme sitä.

Projektisuunnitelmat

Laadukkaat ja toteuttamiskelpoiset projektisuunnitelmat ovat hankkeen toteuttamisen peruskiviä. Kyky johtaa hankkeita on ensiarvoisen tärkeää.

Kokemus

Changepro Oy:n hanke- ja projektihallintapalveluosaaminen perustuu hyväksi todettuihin projekti- ja hankehallinnan parhaisiin käytäntöihin ja yli 20 vuoden projektihallinnan kokemukseen.

Toteuttaminen

Projektihallinnan alueella keskitymme pääasiassa liiketoimintaprosessien ja ICT- infrastruktuurihankkeiden toteuttamiseen. Erityisesti laajat kansainväliset hankkeet ovat erityisosaamistamme.